Innkalling Til Årsmøte 1


Innkalling til årsmøte 1

Ålgård Baptistmenighet 

onsdag 30.11.kl.19:30 

Åpning & konstituering 

Innledning - Valg av ordstyrere, tellekorps og protokoll-lesere 

Sak 1 - Valg

Sak 2 - Informasjon

Sak 3 - Eventuelt 

Tilbake