Gudstjeneste


Velkommen til Søndagsgudstjeneste 

26.november 

kl 11:00 

Ålgård Baptistmenighet 

Tilbake