-  en menighet hvor vi alle mottar og formidler Guds godhet

Innkalling til Menighetsmøte 19. mai


Les mer

 

Menigheten

Innkalling til Menighetsmøte 19. mai


Les mer

Vi søker nye medarbeidere!


Stillingsutlysning:  Vi søker både etter pastor og administrasjonsleder

Les mer

 

Menigheten

Vi søker nye medarbeidere!


Stillingsutlysning:  Vi søker både etter pastor og administrasjonsleder

Les mer

Digitale gudstjenester i koronatidene


Gudstjeneste utlegg i koronatidene

Les mer

 

Menigheten

Digitale gudstjenester i koronatidene


Gudstjeneste utlegg i koronatidene

Les mer

 

Givertjeneste

Vi setter utrolig pris på alle gavene til menigheten vår. Se mer om hva vi gjør og hvordan bidra

Les mer

 

Taler

Her kan du se taler som er holdt på våre gudstjenester i løpet av koronatiden  

Les mer

 

Smågrupper (bibelgrupper)

Få nye gode venner, bli bedre kjent med Jesus, bibelen og ditt eget kristenliv.

Les mer

Dagens bibelord