Åpent for å møtes igjen!


Åpent for gudstjenester igjen! 

 

Vi samles til kveldsgudstjeneste 28.februar kl.19.30 

Følg gjeldende smittevernregler. 

Nytt nå: sitte på tilvist plass og holde 2 meter ved sang. 

Møt frisk. Registrering ved oppmøte. Rene hender/antibac. Avstand.  

Tilbake