Misjonsarbeid


Vår menighet og Det Norske Baptistsamfunnet har vært med å støtte misjon i Kongo med fokus på utdanning og helsearbeid i 101år.

Bernhard Aalbu reiste til Kongo i 1919 hvor han besøkte misjonsstasjoner i nedre Kongo det første året. Mot slutten av 1920 nådde han Bili i Bas Uele i Nord-Kongo(kart under), og startet arbeidet sammen med en amerikansk misjonær og to kongolesiske evangelister. Etter en tid ble arbeidet formalisert etter en søknad til de koloniale myndighetene og en godkjennelse fra misjonsstyret i Norge.

 

Måten å drive arbeidet på har vært i store endringer siden oppstarten. Baptistsamfunnet startet tidlig med å formidle bistandsmidler fra Norad, som ble opprettet på 60 tallet. Fram til 1997 var det misjonærer stasjonert i Bas Uele. I dag er det samarbeidspartnerne våre i Kongo som utarbeider prosjektene, og misjonsleder Lise Kyllingstad som bistår i søknadsarbeidet fra kontoret i Norge.
Det har hele tiden vært et sterkt fokus på diakonalt arbeid, i tillegg til å utdanne evangelister og pastorer.
Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN) består i dag av 350 menigheter og ca. 35.0000 medlemmer.

 

Se filmer fra Misjonsvirke i Kongo på YouTube

   
Misjonsleder for Det Norske Baptistsamfunn, Lise Kyllingstad viser bilde av Bernhard Aalbu i forbindelse med jubileet
Kontakt henne gjerne på lise.kyllingstad@baptist.no for mer informasjon.

Tekst og bilde av Siri Fjeldberg på baptist.no, fritt gjenskrevet av Saga Castle

Tilbake